Vragen over een onbetaalde factuur?
Tom helpt je graag verder
Stel je vraag
Terug naar overzicht

De IOS-procedure uitgeklaard

20 juni 2021

Wat als het niet lukt om onbetaalde facturen minnelijk te innen? Naast de gerechtelijke standaardprocedure, is het sinds 2016 mogelijk om via de IOS-procedure openstaande schulden op een juridisch correcte wijze sneller te innen. Wij vatten samen wat je moet weten:

ios procedure

Wat is de IOS-procedure?

De IOS-procedure is een procedure voor invorderingen bij openstaande schulden. Het komt hier op neer: wanneer het niet lukt om openstaande schulden minnelijk in te vorderen, kan dat via een IOS-procedure nog steeds zonder de rechtstreekse tussenkomst van de rechtbank. De tussenkomst van een advocaat en een gerechtsdeurwaarder is wel vereist.

Waarom?

De voordelen van een IOS-procedure ten opzichte van een ‘normale’ gerechtelijke procedure spreken voor zich:

 • Minder administratieve rompslomp.
 • Sneller dan via de rechtbank. Daar kan een procedure al snel maandenlang, of zelfs een jaar aanslepen.
 • Goedkoper doordat het minder lang duurt en de rol van advocaat/gerechtsdeurwaarder vaak beperkter is. Stel dat de invorderingsprocedure niet succesvol verloopt bij een gerechtelijke procedure (wegens een faillissement, een WCO-procedure of insolvabiliteit), dan dienen de deurwaarders en procedurekosten wel door jou te worden betaald. In dat geval is een IOS-procedure goedkoper. Ook voor de debiteur is het goedkoper, omdat er minder extra kosten in rekening worden gebracht dan bij een standaardprocedure.

Voor wie?

De IOS-procedure kan alleen opgestart worden voor openstaande facturen tussen ondernemingen/ondernemers met een BTW-nummer of ondernemingsnummer. Volgens de huidige regelgeving geldt dat niet alleen voor Belgische bedrijven, maar ook voor bedrijven die hun maatschappelijke zetel hebben in Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Italië, Spanje en Oostenrijk.

Openstaande schulden van particuliere klanten of de overheid kunnen niet ingevorderd worden via IOS.

De IOS-procedure is enkel voor onbetwiste schuldvorderingen. Bij betwistingen dient de standaardprocedure via de rechtbank gevolgd te worden.

Wanneer?

Wij starten bij KLAAR Incasso onze dossiers altijd eerst minnelijk, omdat dit de snelste en goedkoopste manier is om onbetaalde facturen te innen.

Merken we echter na drie tot vier weken dat er geen vorderingen zijn in een specifiek dossier? Dan starten we, in samenspraak met onze klant, een gerechtelijke procedure. We werken hiervoor samen met een vaste advocaat.

Indien het dossier aan de juiste voorwaarden voldoet, verkiezen wij altijd een IOS-procedure.

Hoe?

Wanneer we besluiten om de IOS-procedure op te starten, maken wij je dossier over aan de advocaat. Hij/zij gaat na of het dossier klopt en de formele toepassingsvoorwaarden van de procedure worden nageleefd. Hierna wordt het dossier overgemaakt aan de gerechtsdeurwaarder.

De gerechtsdeurwaarder zal vervolgens een formele aanmaning tot betaling persoonlijk bezorgen, ook wel betekenen genoemd. De debiteur krijgt hierna 1 maand de tijd om de openstaande schuld te betalen of te betwisten.

Hierna zijn 4 scenario’s mogelijk:

 1. De debiteur betaalt de schuld
  Het dossier wordt dan afgesloten.
 2. De debiteur betwist de schuld
  Dat gebeurt via het antwoordformulier dat door de gerechtsdeurwaarder wordt toegevoegd aan de aanmaning. Bij betwisting wordt de IOS-procedure gestopt. Het is nog mogelijk om de debiteur te dagvaarden voor de rechtbank.
 3. De debiteur vraagt om betalingsfaciliteiten
  Dat is mogelijk wanneer de debiteur de openstaande schuld niet ineens kan afbetalen. In samenspraak kan er een afbetalingsplan opgezet worden.
 4. De debiteur reageert niet
  De gerechtsdeurwaarder stelt dan een proces-verbaal van niet-betwisting op. Dat resulteert in een gerechtelijke invordering waardoor dwangregels kunnen worden ingezet om de schuld te innen. Die gedwongen uitvoering wordt uitgevoerd door de gerechtsdeurwaarder.

Nog vragen over de IOS-procedure of jouw specifiek dossier? Laat het ons via hier weten.

Minimale zorgen voor jou als schuldeiser

Ook bij een IOS-procedure volgen wij je dossier nauw op en sparren met de advocaat en gerechtsdeurwaarder. Wij houden je op de hoogte van vorderingen, waken over een vlot verloop en ontzorgen je zoveel als kan.

Last van hardnekkige wanbetalers en openstaande facturen? Ons incassobureau helpt je graag verder op de snelste, efficiëntste en budgetvriendelijkste manier.

Schakel onze hulp nu in en contacteer ons!

Wil je een snelle afhandeling van jouw dossier? KLAAR Incasso is er voor jou. Contacteer ons vandaag nog en wij gaan meteen aan de slag!
Contacteer ons